ساخت یک قطع کننده اتوماتیک ارتباط از اینترنت
حتما برای شما نیز پیش آمده است که قصد داشته باشید در زمان خاصی ، و به صورت اتوماتیک ازتباط خود را از اینترنت قطع کنید. به عنوان مثال بخواهید پس از دانلود نرم افزاری و پس از انجام عمل دریافت ویندوز به وصرت اتوماتیک ارتباط شما را از اینترنت قطع کند. با استفاده از این ترفند میتوانید انجام کلیه این عمل ها را میسر سازید. برای انجام این کار ابتدا برنامه Notepad را باز کنید. سپس متن زیر را در آن تایپ نمایید : rundll32 iedkcs32.dll,CloseRASConnections در تایپ آن به فواصل میان کلمات و علائم دقت کنی و یا بهتر است که آن را مسقیما کپی نمایید. سپس از منوی فایل گزینه Save را انتخاب کرده و در یک مسیر دلخواه ( و مشخص ) آن را با نامی دلخواه و فقط با پسوند bat. ذخیره کنید. برای مثال autodisconnect.bat و سپس از برنامه Notepad خارج شوید. بعد از این کار برنامه Scheduled Tasks را به یکی از طرق زیر باز کنید : 1) از منوی Start ابزار Run را اجرا کرده و در آن تایپ کنید control schedtasks و سپس Enter را بزنید. 2) مسیر زیر را برای رسیدن به برنامه و اجرای آن طی کنید : Start --> All Programs --> Accessories --> System Tools --> Scheduled Tasks در پایان فایل autodisconnect.bat را در آن وارد کرده و از نظر زمانی آن را تنظیم کنید.

دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 10 1387
X